Categories
糖尿病 醫療資訊

糖尿病人空肚抽血有必要嗎?

咁乜野叫空肚?即抽血前8至10個小時禁食,但清水可以飲的,因為水係唔會影響血糖同三酸甘油脂,實在唔洗咁辛苦水都唔飲、乾著口嚨來抽血。